- intervenčná kardiológia

- intervenčná rádiológia

- neurointervencia

Eagle Eye Platinum catheters

Vitajte na webe spoločnosti A care, divízia Medical

v najlepšej starostlivosti…

Spoločnosť A care, divízia Medical

Predstavenie spoločnosti

Spoločnosť A care s.r.o. je súčasťou zdravotníckeho trhu na Slovensku od roku 1997 a za túto dobu sa stala jednou z významných spoločností medzi zdravotníckymi firmami v SR v oblasti intervenčnej kardiológie a intervenčnej rádiológie. Postupne sa firemný záujem sústredil aj na iné odvetvia moderného lekárstva a to v odbore hojenia rán (wound care) a intenzívnej starostlivosti(JIS). Od 16.9.2010 je firma A care, s.r.o. držiteľom Povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami v odbore veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok (Modré povolenie), podľa §60 písm. b) zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a zmien.

Divízia A care Medical zahŕňa:

  • intervenčnú kardiológiu
  • intervenčnú rádiológiu
  • neurointervenciu
A care, s.r.o., divízia Medical

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Prevádzka:
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk
Napíšte nám