Vitajte v divízii Acare Medical!

Pozor. Zmena prevádzky a tel. a fax. kontaktov:

Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice,

Tel.:  +421 33 5586 778, fax: +421 233 056 027, zelená linka: 0800 183 801

___________________________________________

V NAJLEPŠEJ STAROSTLIVOSTI

Spoločnosť A care s.r.o. je súčasťou zdravotníckeho trhu na Slovensku od roku 1997 a za túto dobu sa stala jednou z významných spoločností medzi zdravotníckymi firmami v SR v oblasti intervenčnej kardiológie a intervenčnej rádiológie. Postupne sa firemný záujem sústredil aj na iné odvetvia moderného lekárstva a to v odbore hojenia rán (wound care) a intenzívnej starostlivosti(JIS). Od 16.9.2010 je firma A care, s.r.o. držiteľom Povolenia na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami v odbore veľkodistribúcie liekov a zdravotníckych pomôcok (Modré povolenie), podľa §60 písm. b) zákona NR SR č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov a zmien.

Divízia A care Medical zahŕňa:

48891292_small

 Intervenčná kardiológia

2458570_small

Intervenčná rádiológia

13931428_small

Neurointervencia