Mechanická trombektómia

Aspiračná trombektómia – je mechanické odstránenie trombu (krvnej zrazeniny) pomocou rôznych pomôcok, od jednoduchého „vysatia” trombov z cievy širokým katétrom, cez fragmentáciu uzáveru až po reolýzu a vákuové odsatie trombotického materiálu.

Penumbra Systém je určený k použitiu pri revaskularizacii u pacientov s akútnou ischemickou mozgovou príhodou následkom oklúzie velkých intrakraniálných ciev (v riečišti a. carotis interna, a. cerebri media – segmenty M1 a M2, a. basillaris a aa. vertebrales) v priebehu 8 hodín od nástupu symptómov.

ACARE s.r.o.
Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk

A care, s.r.o., divízia Medical

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk