Aroma stone massage
$ 65.00
After Sun Treatment
$ 2.20
Water Therapy
$ 340
Vino Therapy Facial
$ 363
A care, s.r.o., divízia Medical

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Prevádzka:
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk
Napíšte nám