Funkčné meranie

Meranie frakčnej prietokovej rezervy

Fractional Flow Reserve (FFR)

Frakčná prietoková rezerva myokardu je daná pomerom hyperspanického prietoku zúženej tepny k hypotetickému prietoku, ktorý by pri maximálnej vázodilatácii touto tepnou pretekal v prípade, že by nebola zúžená. Na meranie sa používajú vodiče s mikrosenzormi na meranie tlaku, umiestnenými 3 cm pred koncom vodiča. Maximálna hyperémia je navodená intravenóznym podaním adenozínu alebo intrakoronárnym bolussom. Hodnota FFR je stanovená elektronicky ako pomer distálneho a proximálneho stredného tlaku.

Viac informácií: Phillips/Volcano

Instant Wave-Free Ratio™ (iFR®)

iFR® je ďalším diagnostickým nástrojom pre hodnotenie funkčnej významnosti stenóz, avšak bez nutnosti farmakologického navodenia hyperémie.

 

Viac informácií:

SyncVision

System presného navádzania

Systém presného navádzania SyncVision zjednodušuje hodnotenie lézií, zjednodušuje veľkosť ciev a umožňuje presné dodávanie terapie v spojení s existujúcim tokom fluoroskopického obrazu.

 

Viac informácií:

ACARE s.r.o.
Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk

A care, s.r.o., divízia Medical

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Prevádzka:
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk
Napíšte nám