Home / Intervenčná kardiológia

Intervenčná kardiológia

48891292_s

Odbor a zameranie

Intervenčná kardiológia je odbor, ktorý sa zaoberá angiografickým vyšetrovaním srdca a srdcových ciev.
Vyšetrenie sa nazýva selektívna koronarografia a minimálne invazívnou metódou nám ukáže stav vencovitých tepien (zásobujúcich srdcový sval). Cieľom tohto vyšetrenia je posúdenie prítomnosti, počtu a závažnosti stenóz na vencovitých tepnách.
Pri zistení nálezu môže byť pri konkrétnej stenóze uskutočnená tzv. PTCA (perkutánna transluminárna koronárna angioplastika), kedy sa postihnuté zúžené miesto ošetrí balónikovým katétrom, alebo implantáciou koronárneho stentu. Najčastějším dôvodom pre vyšetrenie je Ischemická choroba srdca, keď sú vencovité tepny postihnuté aterosklerózou, zužujú sa a tým sa znižuje prísun živín a kyslíku do srdcového svalu. V závislosti na závažnosti zúženia tepny sa pri pacientoch prejavia rôzne závažné príznaky od angíny pectoris až po akútny infarkt myokardu.