Home / Intervenčná kardiológia / Intravaskulárny ultrazvuk

Intravaskulárny ultrazvuk

ivus-08IVUS  – Intravaskulárny ultrazvukový sonograf

Intravaskulárny ultrazvuk, je metóda, ktorá umožňuje získať úplny obraz celého priesvitu a steny tepny. Koronarografia umožňuje zobrazenie vencovitých tepien, ale má veľa obmezení v určení zmien. Nezachytáva počiatočné štádiá aterosklerózy, kedy zmeny prebiehajú predovšetkým v stene tepny a nedochádza ešte k zúženiu luminu tepny, nie je dostatočne citlivá pre detekciu trombov, ulcerácie steny alebo disekcie po koronárnej angioplastike.

Princíp ultrazvukového vyšetrenia:

Princípom ultrazvukového vyšetrenia je zvuk s vysokou frekvenciou, ktorý je pre ľudské ucho nepočuteľný. Ultrazvuk preniká do tkanív a v závislosti na type tkaniva sa ultrazvukový signál odráža. Vyšetrenie ultrazvukom je technicky podobné koronárnej angioplastike. Cez úsek tepny sa zavedie PTCA vodič a po ňom sa zavedie ultrazvukový katéter, čo možno najďalej do periférie koronárnej tepny. Potom je ultrazvukový katéter kontinuálnou rýchlosťou sťahovaný späť k ústiu koronárnej tepny. Na získanie orientačných ivus-06obrázkov z tepny je možné uskutočniť iba manuálne vytiahnutie sondy, na kvantitatívne hodnotenie obrazu je nutné použiť tzv. motorizovaný pullback.

Základným obrazom pri ultrazvukovom vyšetrení je priečny rez tepny. Tu je veľmi dobre zobrazený lumen a je možné zmerať jeho rozmery a diagnostikovať jeho útvary. Poskytuje pohľad i na celú stenu tepny a môžeme teda zmerať i niekoľko rozmerov tepny, štruktúru cievnej steny, charakter a prítomnosť aterosklerotických plátov. (Citácia: „Kardiologie, 1.díl, Michael Aschermann)

Viac informácií na www.volcanocorp.com

Letáky:

CORE™ – Zobrazovací systém – Leták (1 840 kb)   pdf_logo_small

s5i™ – Zobrazovací systém – Leták (1 253 kb) pdf_logo_small

Eagle Eye® Platinum – Leták (1 977 kb) pdf_logo_small

Revolution® 45 MHz – Leták (1 504 kb) pdf_logo_small