Intervenčná rádiológia

Odbor a zameranie

Intervenčná rádiológia je odbor, ktorý sa zaoberá angiografickým vyšetrovaním cievneho riečišťa. Vyšetrenie sa nazýva selektívna angiografia a minimálne invazívnou metódou nám ukáže stav vaskulárneho systému. Cieľom tohto vyšetrenia je posúdenie prítomnosti, počtu a závažnosti stenóz v tepnovom systéme. Pri zistení nálezu môže byť pri konkrétnej stenóze uskutočnená tzv. PTA (Perkutánna Transluminárna Angioplastika), kedy sa postihnuté zúžené miesto ošetrí balónikovým katétrom alebo implantáciou stentu.
Najčastejším dôvodom na vyšetrenie je slabé cievne zásobovanie určitého orgánu, kedy sa tepny postihnuté aterosklerózou zužujú a tým sa znižuje prísun živín a kyslíka do daného orgánu. V závislosti na závažnosti zúženia tepny sa pri pacientoch prejavia rôzne závažné príznaky akými sú klaudikácia, či chladná končatina až po akútnu zástavu distribúcie krvi do periférie, alebo v prípade cievneho zásobovania hlavy môže ísť o akútnu mozgovú príhodu.

ACARE s.r.o.
Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk

A care, s.r.o., divízia Medical

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Prevádzka:
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk
Napíšte nám