Intravaskulárny ultrazvuk

IVUS  – Intravaskulárny ultrazvukový sonograf

Intravaskulárny ultrazvuk, je metóda, ktorá umožňuje získať úplny obraz celého priesvitu a steny tepny. Koronarografia umožňuje zobrazenie vencovitých tepien, ale má veľa obmezení v určení zmien. Nezachytáva počiatočné štádiá aterosklerózy, kedy zmeny prebiehajú predovšetkým v stene tepny a nedochádza ešte k zúženiu luminu tepny, nie je dostatočne citlivá pre detekciu trombov, ulcerácie steny alebo disekcie po koronárnej angioplastike.

Princíp ultrazvukového vyšetrenia:

Princípom ultrazvukového vyšetrenia je zvuk s vysokou frekvenciou, ktorý je pre ľudské ucho nepočuteľný. Ultrazvuk preniká do tkanív a v závislosti na type tkaniva sa ultrazvukový signál odráža. Vyšetrenie ultrazvukom je technicky podobné koronárnej angioplastike. Cez úsek tepny sa zavedie PTCA vodič a po ňom sa zavedie ultrazvukový katéter, čo možno najďalej do periférie koronárnej tepny. Potom je ultrazvukový katéter kontinuálnou rýchlosťou sťahovaný späť k ústiu koronárnej tepny. Na získanie orientačných obrázkov z tepny je možné uskutočniť iba manuálne vytiahnutie sondy, na kvantitatívne hodnotenie obrazu je nutné použiť tzv. motorizovaný pullback.

Základným obrazom pri ultrazvukovom vyšetrení je priečny rez tepny. Tu je veľmi dobre zobrazený lumen a je možné zmerať jeho rozmery a diagnostikovať jeho útvary. Poskytuje pohľad i na celú stenu tepny a môžeme teda zmerať i niekoľko rozmerov tepny, štruktúru cievnej steny, charakter a prítomnosť aterosklerotických plátov. (Citácia: „Kardiologie, 1.díl, Michael Aschermann)

Viac informácií: Phlips/Volcano

ACARE s.r.o.
Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk

A care, s.r.o., divízia Medical

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Prevádzka:
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk
Napíšte nám