Neurointervencia

Odbor a zameranie

Endovaskulárne intervencie sú vnútrocievne liečebné výkony na mozgových cievach vykonávané intervenčným rádiológom. Delíme ich na:

  • revaskularizačné – ich cieľom je spriechodnenie zúženej alebo uzavretej cievy
  • embolizačné – ich cieľom je uzáver určitej výdute (aneurizmy) alebo inej cievnej lézie

ACARE s.r.o.
Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk

A care, s.r.o., divízia Medical

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Prevádzka:
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk
Napíšte nám