Home / Neurointervencia

Neurointervencia

13931428_s

Odbor a zameranie

Endovaskulárne intervencie sú vnútrocievne liečebné výkony na mozgových cievach vykonávané intervenčným rádiológom. Delíme ich na:

  • revaskularizačné – ich cieľom je spriechodnenie zúženej alebo uzavretej cievy
  • embolizačné – ich cieľom je uzáver určitej výdute (aneurizmy) alebo inej cievnej lézie