Zobrazovacia technika

IntraSight  

IntraSight je miestom, kde sa spolu spájajú zobrazovacie, fyziologické, koregistračné a softvérové vybavenie, aby sa jasne identifikovalo ochorenie koronárnych a periférnych tepien a umožnili sa optimalizovať liečebné plány a postupy. IntraSight je postavený na novej základnej platforme navrhnutej tak, aby vyhovovala vyvíjajúcim sa potrebám vášho laboratória dnes a zajtra.

Viac informácií: Philips

ACARE s.r.o.
Prevádzka: Hraničná 5, 922 10 Trebatice, Slovenská republika
tel.: +421 33 55 86 778, fax.: +421 2 33 33 056 027
e-mail: acare@acare.sk, web: www.acare.sk

A care, s.r.o., divízia Medical

Sídlo spoločnosti a prevádzka

Sídlo: A care s.r.o.
Sládkovičova 10, 921 01 Piešťany
Prevádzka:
Hraničná 5, 922 10 Trebatice
acare@acare.sk
Napíšte nám